close
一把刀实用查询 一把刀实用查询

临卦


临卦

作者:佚名

(地泽临)坤上兑下

《临》:元亨,利贞。至于八月有凶。

初九,咸临,贞吉。

九二,咸临,吉,无不利。

六三,甘临,无攸利;既忧之,无咎。

六四,至临,无咎。

六五,知临,大君之宜,吉。

上六,敦临,吉,无咎。

关于“临卦”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言


返回首页 | Mobile 移动版 | 传统版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1