close
一把刀实用查询 一把刀实用查询

否卦


否卦

作者:佚名

(天地否)乾上坤下

《否》:否之匪人,不利君子贞,大往小来。

初六,拔茅茹以其汇。贞吉,亨。

六二,包承,小人吉,大人否。亨。

六三,包羞。

九四,有命,无咎,畴离祉。

九五,休否,大人吉。其亡其亡,系于苞桑。

上九,倾否,先否后喜。

关于“否卦”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言


返回首页 | Mobile 移动版 | 传统版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1