close
一把刀实用查询 一把刀实用查询

复卦


复卦

作者:佚名

( 地雷复)坤上震下

《复》:亨。出入无疾。朋来无咎。反覆其道,七日来复,利有攸往。

初九,不远复,无祗悔,元吉。

六二,休复,吉。

六三,频复,厉,无咎。

六四,中行独复。

六五,敦复,无悔。

上六,迷复,凶,有灾眚。用行师,终有大败,以其国君凶,至于十年不克征。

关于“复卦”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言


返回首页 | Mobile 移动版 | 传统版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1