close
一把刀实用查询 一把刀实用查询

大壮卦


大壮卦

作者:佚名

(雷天大壮)震上乾下

《大壮》:利贞。

初九,壮于趾,征凶,有孚。

九二,贞吉。

九三,小人用壮,君子用罔,贞厉。羝羊触藩,羸其角。

九四,贞吉,悔亡。藩决不羸,壮于大舆之輹。

六五,丧羊于易,无悔。

上六,羝羊触藩,不能退,不能遂,无攸利,艰则吉。

关于“大壮卦”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言


返回首页 | Mobile 移动版 | 传统版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1