close
一把刀实用查询 一把刀实用查询

大有卦


大有卦

作者:佚名

(火天大有)离上乾下

《大有》:元亨。

初九,无交害匪咎。艰则无咎。

九二,大车以载,有攸往,无咎。

九三,公用亨于天子,小人弗克。

九四,匪其彭,无咎。

六五,厥孚交如威如,吉。

上九,自天佑之,吉,无不利。

关于“大有卦”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言


返回首页 | Mobile 移动版 | 传统版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1