close
一把刀实用查询 一把刀实用查询

屯卦


屯卦

作者:佚名

(水雷屯)坎上震下

《屯》:元亨,利贞。勿用有攸往。利建侯。

初九,磐桓,利居贞。利建侯。

六二,屯如邅如,乘马班如。匪寇,婚媾。女子贞不字,十年乃字。

六三,即鹿无虞,惟入于林中,君子几不如舍,往吝。

六四,乘马班如,求婚媾。往吉,无不利。

九五,屯其膏,小,贞吉;大,贞凶。

上六,乘马班如,泣血涟如。

关于“屯卦”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言


返回首页 | Mobile 移动版 | 传统版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1