close
一把刀实用查询 一把刀实用查询

恒卦


恒卦

作者:佚名

(雷风恒)震上巽下

《恒》:亨。无咎。利贞。利有攸往。

初六,浚恒,贞凶,无攸利。

九二,悔亡。

九三,不恒其德,或承之羞,贞吝。

九四,田无禽。

六五,恒其德,贞,妇人吉,夫子凶。

上六,振恒,凶。

关于“恒卦”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言


返回首页 | Mobile 移动版 | 传统版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1