close
一把刀实用查询 一把刀实用查询

新华字典/螫


新版《一把刀新华字典》附加真人普通话读音、笔顺动画图等功能,请查看该字:

“螫”字的读音:shì,zhē

shi4
zhe1


【拼音】:shì,zhē

【繁体】:螫

【部首】:虫

【部首笔画】:6

【五行】:

【简体笔划】:17

【繁体笔划】:17

【吉凶寓意】:

【拼音输入】:shi

【五笔输入】:fotj

【笔顺】:1.横/提(一) 2.竖/竖勾(丨亅) 3.横/提(一) 4.撇(丿) 5.竖/竖勾(丨亅) 6.撇(丿) 7.点/捺(丶乀) 8.撇(丿) 9.横/提(一) 10.撇(丿) 11.点/捺(丶乀) 12.竖/竖勾(丨亅) 13.折(乛乙乚) 14.横/提(一) 15.竖/竖勾(丨亅) 16.横/提(一) 17.点/捺(丶乀)

【详细解释】:有毒腺的虫子刺人或动物。


【序号】:2017121813

关于“新华字典/螫”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言


返回首页 | Mobile 移动版 | 传统版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1