close
一把刀实用查询 一把刀实用查询

泰卦


泰卦

作者:佚名

(地天泰)坤上乾下

《泰》:小往大来,吉,亨。

初九,拔茅茹以其汇。征吉。

九二,包荒,用冯河,不遐遗。朋亡,得尚于中行。

九三,无平不陂,无往不复。艰贞无咎。勿恤其孚,于食有福。

六四,翩翩,不富以其邻,不戒以孚。

六五,帝乙归妹,以祉元吉。

上六,城复于隍,勿用师,自邑告命。贞吝。

关于“泰卦”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言


返回首页 | Mobile 移动版 | 传统版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1