close
一把刀实用查询 一把刀实用查询

离卦


离卦

作者:佚名

(离为火)离上离下

《离》:利贞。亨。畜牝牛吉。

初九,履错然,敬之无咎。

六二,黄离,元吉。

九三,日昃之离,不鼓缶而歌,则大耋之嗟,凶。

九四,突如,其来如,焚如,死如,弃如。

六五,出涕沱若,戚嗟若,吉。

上九,王用出征,有嘉折首,获匪其丑,无咎。

关于“离卦”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言


返回首页 | Mobile 移动版 | 传统版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1