close
一把刀实用查询 一把刀实用查询

苏秦谓齐王


  苏秦谓齐王曰:“齐、秦立为两帝,王以天下为尊秦乎?且尊齐乎?”王曰:“尊秦。”“释帝则天下爱齐乎?且爱秦乎?”王曰:“爱齐而憎秦。”“两帝立,约伐赵,孰与伐宋之利也?”对曰:“夫约然与秦为帝,而天下独尊秦而轻齐;齐释帝,则天下爱齐而憎秦;伐赵不如伐宋之利。故臣愿王明释帝,以就天下;倍约傧秦,勿使争重;而王以其间举宋。夫有宋则卫之阳城危;有淮北则楚之东国危;有济西则赵之河东危;有阴、平陆则梁门不启。故释帝而贰之以伐宋之事,则国重而名尊,燕、楚以形服,天下不敢不听,此汤、武之举也。敬秦以为名,而后使天下憎之,此所谓以卑易尊者也!愿王之熟虑之也!”

翻译

  苏秦对齐闵王说:“齐国、秦国分别称为东帝西帝以后,大王认为天下尊重秦国呢?还是尊重齐国呢?”

  齐王说:“尊重秦国。”

  苏秦说:“放弃帝号,那么天下各国爱戴齐国呢?还是爱戴秦国呢?”

  齐王说:“爱戴齐国而憎恨秦国。”

  苏秦说:“齐、秦两国称帝,相约讨伐赵国,那和讨伐宋国比哪个有利?”

  齐王说:“不如讨伐宋国。”

  苏秦说:“所谓条约是这样,可是如果我们与秦国并立帝号,天下各国只会尊重秦国而轻视齐国;如果齐国放弃帝号,那么天下各国就会爱戴齐国而憎恨秦国;讨伐赵国不如讨饯宋国有利。所以臣下希望大王表面放弃帝号,来靠近天下诸侯;违背盟约排斥秦国,不让他们和我们争夺重权;然而大王可以趁此机会攻占宋国。占据了宋国,那么卫国的濮阳就危险了;占据了淮水之尊匕,那么楚国的东部地区就危险了。占有了济水以西的土地,那么赵国的边邑就危险了;占有了阴地、平陆,那么魏国都城太梁的门就不能打开了。因此我们放弃帝号以进攻宋国表明与秦国怀有二心,那么齐国就会被重视而名声也会尊贵。燕国、楚国因为形势归服,天下诸侯不敢不听从我们,这是商汤、周武王的举动。名义上尊重秦国,然后使天下各国憎恨他们,这就是所说的用卑贱换取尊贵的办法呀!希望大王仔细考虑这件事!”

关于“苏秦谓齐王”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言


返回首页 | Mobile 移动版 | 传统版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1