close
一把刀实用查询 一把刀实用查询

蒙卦


蒙卦

作者:佚名

(山水蒙)艮上坎下

《蒙》:亨。匪我求童蒙,童蒙求我。初筮告,再三渎,渎则不告。利贞。

初六,发蒙,利用刑人,用说桎梏,以往吝。

九二,包蒙,吉。纳妇,吉。子克家。

六三,勿用取女,见金夫,不有躬。无攸利。

六四,困蒙,吝。

六五,童蒙,吉。

上九,击蒙,不利为寇,利御寇。

关于“蒙卦”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言


返回首页 | Mobile 移动版 | 传统版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1