close
一把刀实用查询 一把刀实用查询

讼卦


讼卦

作者:佚名

(天水讼)乾上坎下

《讼》:有孚窒惕,中吉,终凶。利见大人。不利涉大川。

初六,不永所事,小有言,终吉。

九二,不克讼,归而逋。其邑人三百户,无眚。

六三,食旧德,贞厉,终吉。或从王事,无成。

九四,不克讼,复既命渝。安贞吉。

九五:讼,元吉。

上九:或锡之鞶带,终朝三褫之。

关于“讼卦”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言


返回首页 | Mobile 移动版 | 传统版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1