close
一把刀实用查询 一把刀实用查询

豫卦


豫卦

作者:佚名

(雷地豫)震上坤下

《豫》:利建侯行师。

初六,鸣豫,凶。

六二,介于石,不终日,贞吉。

六三,盱豫,悔,迟有悔。

九四,由豫,大有得,勿疑。朋盍簪。

六五,贞疾,恒不死。

上六,冥豫,成有渝。无咎。

关于“豫卦”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言


返回首页 | Mobile 移动版 | 传统版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1