close
一把刀实用查询 一把刀实用查询

遯卦


遯卦

作者:佚名

(天山遯)乾上艮下

《遯》:亨。小利贞。

初六,遯尾,厉,勿用有攸往。

六二,执之用黄牛之革,莫之胜说。

九三,系遯,有疾厉,畜臣妾吉。

九四,好遯,君子吉,小人否。

九五,嘉遯,贞吉。

上九,肥遯,无不利。

关于“遯卦”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言


返回首页 | Mobile 移动版 | 传统版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1