close
一把刀实用查询📕

新Emoji工具: 复制✂粘贴表情📝词典

长途汽车/晋城


晋城至运城汽车客运时刻表

始发站

终点站

途经

发车时间

车型

晋城汽车站 运城    7:00:00  依维柯
晋城汽车站 运城    8:45:00 依维柯
晋城汽车站 运城    10:30:00  依维柯
晋城汽车站 运城    11:15:00  依维柯
晋城汽车站 运城    13:45:00 依维柯
晋城汽车站 运城    15:30:00  依维柯

</td> </tr>

<b>晋城至阳城汽车客运时刻表

</tr>

始发站 终点站  途经 发车时间 车型
晋城汽车站 阳城     5:45:00 依维柯 
晋城汽车站 阳城     6:00:00 依维柯 
晋城汽车站 阳城     6:15:00 依维柯 
晋城汽车站 阳城     6:30:00  依维柯 
晋城汽车站 阳城     6:45:00 依维柯 
晋城汽车站 阳城     7:00:00 依维柯 
晋城汽车站 阳城     7:15:00 依维柯 
晋城汽车站 阳城     7:30:00 依维柯 
晋城汽车站 阳城     7:45:00  依维柯 
晋城汽车站 阳城     8:00:00 依维柯 
晋城汽车站 阳城     8:15:00  依维柯 
晋城汽车站 阳城     8:25:00 依维柯 
晋城汽车站 阳城     8:35:00  依维柯 
晋城汽车站 阳城     8:50:00  依维柯 
晋城汽车站 阳城     9:05:00 依维柯 
晋城汽车站 阳城     9:20:00  中巴
晋城汽车站 阳城     9:20:00  依维柯 
晋城汽车站 阳城     9:35:00 依维柯 
晋城汽车站 阳城     9:50:00  依维柯

</td> </tr>

<b>晋城至焦作汽车客运时刻表
始发站 终点站 途经 发车时间 车型
晋城汽车站 焦作  7:00:00  依维柯 
晋城汽车站 焦作  8:30:00 依维柯 
晋城汽车站 焦作  9:30:00  依维柯 
晋城汽车站 焦作  10:30:00 依维柯 
晋城汽车站 焦作  11:30:00 依维柯 
晋城汽车站 焦作  12:30:00 依维柯 
晋城汽车站 焦作  13:00:00 宇通
晋城汽车站 焦作  14:00:00 依维柯 
晋城汽车站 焦作  15:00:00 依维柯 
晋城汽车站 焦作  16:00:00  依维柯 
晋城汽车站 焦作   17:00:00  依维柯

</TD> </TR>

<b>晋城至洛阳汽车客运时刻表
始发站 终点站  途经 发车时间 车型
晋城汽车站 洛阳    6:00:00  依维柯 
晋城汽车站 洛阳    6:50:00 宇通
晋城汽车站 洛阳    7:25:00 依维柯
晋城汽车站 洛阳    8:00:00 依维柯
晋城汽车站 洛阳    8:50:00 宇通
晋城汽车站 洛阳    9:25:00 依维柯 
晋城汽车站 洛阳    10:15:00 宇通 
晋城汽车站 洛阳    10:50:00 依维柯
晋城汽车站 洛阳    11:25:00  依维柯
晋城汽车站 洛阳    12:00:00 依维柯
晋城汽车站 洛阳    12:00:00  大巴 
晋城汽车站 洛阳    12:40:00  金龙
晋城汽车站 洛阳    13:20:00 依维柯
晋城汽车站 洛阳    14:00:00 依维柯
晋城汽车站 洛阳      14:40:00  依维柯
晋城汽车站 洛阳    15:20:00  依维柯
晋城汽车站 洛阳    16:00:00 依维柯
晋城汽车站 洛阳    16:40:00 依维柯
晋城汽车站 洛阳    17:30:00 金龙

</td> </tr>


<b>晋城至陵川汽车客运时刻表
始发站 终点站  途经 发车时间 车型
晋城汽车站 陵川    6:00:00 宇通
晋城汽车站 陵川    6:20:00  宇通
晋城汽车站 陵川      7:00:00  宇通
晋城汽车站 陵川  高平  7:00:00 宇通
晋城汽车站 陵川    7:20:00  宇通
晋城汽车站 陵川    7:40:00 宇通
晋城汽车站 陵川    8:00:00  宇通
晋城汽车站 陵川    8:20:00  宇通
晋城汽车站 陵川    8:40:00  宇通
晋城汽车站 陵川    9:00:00 宇通
晋城汽车站 陵川    9:20:00 宇通
晋城汽车站 陵川    9:40:00  宇通
晋城汽车站 陵川    10:00:00  宇通
晋城汽车站 陵川    10:20:00  宇通
晋城汽车站 陵川    10:40:00 宇通
晋城汽车站 陵川    11:00:00 宇通
晋城汽车站 陵川    11:20:00 宇通
晋城汽车站 陵川    11:40:00  宇通
晋城汽车站 陵川    11:40:00 宇通
晋城汽车站 陵川    12:00:00  宇通
晋城汽车站 陵川    12:20:00  宇通 
晋城汽车站 陵川    12:40:00  宇通 
晋城汽车站 陵川     13:00:00  宇通 
晋城汽车站 陵川    13:20:00  宇通 
晋城汽车站 陵川 高平 13:30:00  宇通 
晋城汽车站 陵川    13:40:00  宇通 
晋城汽车站 陵川    14:00:00  宇通 
晋城汽车站 陵川    14:20:00  宇通 
晋城汽车站 陵川    14:40:00    
晋城汽车站 陵川    15:00:00 宇通 
晋城汽车站 陵川    15:20:00 宇通 
晋城汽车站 陵川    15:40:00 宇通 
晋城汽车站 陵川    16:00:00 宇通 
晋城汽车站 陵川    16:20:00 宇通 
晋城汽车站 陵川    16:40:00 宇通 
晋城汽车站 陵川    17:00:00  宇通 
晋城汽车站 陵川    17:20:00  宇通 
晋城汽车站 陵川    17:50:00  宇通

</td> </tr>

<b>晋城至郑州汽车客运时刻表
始发站 终点站 途经 发车时间 车型
晋城汽车站 郑州   5:30:00 豪华大巴
晋城汽车站 郑州   6:00:00  豪华大巴
晋城汽车站 郑州   6:30:00 豪华大巴
晋城汽车站 郑州   7:00:00  豪华大巴
晋城汽车站 郑州   7:30:00 豪华大巴
晋城汽车站 郑州   8:10:00  豪华大巴
晋城汽车站 郑州   9:00:00 豪华大巴
晋城汽车站 郑州   9:30:00 豪华大巴
晋城汽车站 郑州   10:00:00  豪华大巴
晋城汽车站 郑州   10:30:00 豪华大巴
晋城汽车站 郑州   11:00:00 豪华大巴
晋城汽车站 郑州   11:30:00 豪华大巴
晋城汽车站 郑州   12:00:00 豪华大巴
晋城汽车站 郑州   13:00:00 豪华大巴
晋城汽车站 郑州   13:40:00  豪华大巴
晋城汽车站 郑州   14:20:00 豪华大巴
晋城汽车站 郑州   15:00:00 豪华大巴
晋城汽车站 郑州   15:30:00 豪华大巴
晋城汽车站 郑州   16:00:00 豪华大巴
晋城汽车站 郑州  16:30:00 豪华大巴 
晋城汽车站 郑州  17:00:00  豪华大巴 
晋城汽车站 郑州  17:40:00  豪华大巴 
晋城汽车站 郑州  18:30:00 豪华大巴
晋城—郑州
 订票电话:晋城长途汽车站:0356-2023618
    郑州长途中心站:0371-6983995

</td> </tr>

<b>阳泉市汽车客运总站时刻表

始发站

终点站

途经

发车时间

车型

晋城客运中心站 太原   18:30:00 
晋城客运中心站 太原   17:50:00 
晋城客运中心站 太原   17:10:00 
晋城客运中心站 太原   16:30:00  
晋城客运中心站 太原   15:30:00  
晋城客运中心站 太原   14:30:00  
晋城客运中心站 太原   13:30:00  
晋城客运中心站 太原   12:30:00  
晋城客运中心站 太原   11:40:00  
晋城客运中心站 太原   10:50:00  
晋城客运中心站 太原   10:00:00 
晋城客运中心站 太原   9:10:00 
晋城客运中心站 太原   8:20:00  
晋城客运中心站 太原   7:30:00  
晋城客运中心站 太原  6:30:00  
晋城客运中心站 太原   7:15:00        
晋城客运中心站 太原   6:45:00      
晋城客运中心站 太原   6:15:00
晋城客运中心站 太原  5:30:00 
晋城客运中心站 太原    20:30:00   
晋城客运中心站 太原   20:30:00   
晋城客运中心站 太原    14:00:00   
晋城客运中心站 太原  长子沁县  12:30:00   
晋城客运中心站 太原    长治沁县 9:30:00  
晋城客运中心站 太原   长治沁县 9:30:00  
晋城客运中心站 太原  长子沁县  6:00:00  
晋城客运中心站

太原下元站官地矿 

长子沁县  5:30:00   
晋城客运中心站 太原    18:30:00  
晋城客运中心站 太原    18:30:00   
晋城客运中心站 太原   17:50:00  
晋城客运中心站 太原    17:10:00   
晋城客运中心站 太原    17:10:00   
晋城客运中心站 太原    16:30:00  
晋城客运中心站 太原    15:30:00   
晋城客运中心站 太原    14:30:00  
晋城客运中心站 太原    13:30:00  
晋城客运中心站 太原    12:30:00  
晋城客运中心站 太原     11:40:00  

</td> </tr>

<b>晋城市汽车客运疏导中心营运线路</b></td>

</tr>

电话:2025980</td></TR>

关于“长途汽车/晋城”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言

线路 起止站点 车辆(台) 里程

趟次间

隔时间

早晚时间 途经主要站点
三十路 单向循环 12 9.5 7分钟 7:00-19:00 火车站、市运中心站、二化、凤鸣小区、泽州公园南门、泽州公园西门、泽州公园北门、凤展小区、锡崖沟大酒店、疏导中心、泽州法院、高都大酒店、城区政府、凤台小区、省运家属院、市运、丰华时代广场、白云社区、太平洋大厦、金华、泽州南路、钟飞、白水口、职中、客运中心站、火车站
三十一路 火车站至九州玻璃厂 14 9.5 6分钟 7:00-19:00 火车站、市运中心站、市公安局、白水口、钟飞、物贸、电信局、凤台、电力公司、凤苑小区、七叉口广场、晋城一中、城区中医院、教育局、粮店、城区三小、东方玻璃厂、西关口、博爱医院、北环路口、水泥厂、北岩煤矿、西上庄、二环路口、九州玻璃厂
三十二路 火车站至大张村 7 10.5 10分钟 7:00-19:00 火车站、客运中心站、二化、市医院、钟飞、凤翔、实验中学、泽州会堂、红星口、省运、银河、七叉口广场、市煤运、石油公司、晓庄、椿树头、七岭店、大张村
三十三路 市内至凤凰山 23 13 6分钟 7:00-19:00 凤凰山矿、电厂、王台铺矿、晋煤集团医院、晋煤集团机关、司徒、屋厦、七叉口广场、太行路口、泽州法院、城区政府、华泰家具
三十五路(1) 市内至晋普山 6 14 10分钟 7:00-19:00 晋普山、申匠、南村、牛匠、南关口、丰华时代广场、泽州公园、职业病医院、高都大酒店
三十五路(2) 市内至山河镇 6 26 30分钟 7:00-19:00 山河镇、来岭、水城、大箕、申匠、南杜、牛匠、南关口、丰华时代广场、泽州公园、职业病医院、高都大酒店
返回首页 | 📱 移动版 | 传统版 💻
2009-2019 v5.20 a-j-e-1