close
一把刀实用查询 一把刀实用查询

随卦


随卦

作者:佚名

(泽雷随)兑上震下

《随》:元亨,利贞,无咎。

初九,官有渝,贞吉,出门交有功。

六二,系小子,失丈夫。

六三,系丈夫,失小子,随有求,得。利居贞。

九四,随有获,贞凶。有孚在道,以明,何咎?古

九五,孚于嘉,吉。

上六,拘系之,乃从维之,王用亨于西山。

关于“随卦”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言


返回首页 | Mobile 移动版 | 传统版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1