close
一把刀实用查询 一把刀实用查询

需卦


需卦

作者:佚名

(水天需)坎上乾下

《需》:有孚,光亨。贞吉,利涉大川。

初九,需于郊,利用恒,无咎。

九二,需于沙,小有言,终吉。

九三,需于泥,致寇至。

六四,需于血,出自穴。

九五,需于酒食,贞吉。

上六,入于穴,有不速之客三人来,敬之终吉。

关于“需卦”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言


返回首页 | Mobile 移动版 | 传统版 Computer
2005-2018 v3.6 a-j-e-1